Rejestracja i opłaty

Rejestracja została zakończona

Przed zarejestrowaniem się prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa. Za pomocą formularza istnieje możliwość zarejestrowania tylko jednej osoby.

UWAGI:

 • Całkowity limit miejsc: 130 osób
 • Uczestnikami Spotkania mogą być wyłącznie osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczym.
 • Po dokonaniu rejestracji (opcja rejestracji: Uczestnik) miejsce na Spotkaniu jest wstępnie rezerwowane na okres 7 dni. W okresie wstępnej rezerwacji należy dokonać płatności. W przypadku braku wpłaty we wskazanym terminie miejsce jest automatycznie zwalniane, zgłoszenie nie jest brane pod uwagę.
 • Po osiągnięciu limitu miejsc Organizator może uruchomić rejestrację pozwalającą na wpisanie się na listę rezerwową (opcja rejestracji: Uczestnik – lista rezerwowa). Osoby z tej listy zgodnie z kolejnością zgłoszeń zostaną poinformowane o możliwości uczestnictwa w Spotkaniu w przypadku zwolnienia się miejsca. Długość listy rezerwowej: 15 osób.
 • W przypadku rejestracji na listę rezerwową prosimy NIE DOKONYWAĆ PŁATNOŚCI dopóki Biuro Organizacyjne nie skontaktuje się z Państwem w związku ze zwolnieniem się miejsca na liście podstawowej.
 • O wszelkich ważnych decyzjach związanych ze Spotkaniem Biuro Organizacyjne będzie informowało Państwa mailowo lub przez wysyłkę SMS na dane kontaktowe podane w zgłoszeniu rejestracyjnym.

OPŁATA REJESTRACYJNA:

Opłata rejestracyjna wynosi  do 31.12.2023: 400 zł*, po tym terminie: 450 zł*  i obejmuje:

 • udział w programie naukowym spotkania,
 • przewidziany programem catering (przerwę kawową, kolację w piątek i lunch w sobotę),
 • wstęp do strefy sponsorów,
 • elektroniczny certyfikat uczestnictwa w konferencji.
* Podane kwoty są kwotami brutto zawierającymi VAT 23%.

ZMIANY W REJESTRACJI:

W przypadkach: konieczności wystawienia i wysyłki duplikatu faktury lub korekty faktury, zmian płatnika rezerwowanych usług albo danych osoby rejestrowanej dokonanych po zarejestrowaniu płatności, pobierana jest opłata manipulacyjna 70 zł brutto za każdy taki incydent.

REALIZACJA PŁATNOŚCI:

Opłatę należy wnieść dopiero po dokonaniu rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank: mBank SA
Nr konta: 69 1140 2004 0000 3402 7575 3047
SWIFT CODE: BREXPLPWMUL
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: „ZSDA2024”
Adres Biura Organizacyjnego właściciela konta: AltaSoft sp. z o.o. ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska

  WARUNKI ANULACJI i ZWROTU OPŁATY:

 1. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:
Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota
do dnia 12.12.2023 r. 100% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem minus opłata manipulacyjna 70 zł brutto
po 12.12.2023 r. Opłata nie podlega zwrotowi
 1. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. w terminie do 30 dni od otrzymania pisemnej rezygnacji. W przypadku firm zwrot dokonywany jest na konto zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym.
 2. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Spotkaniu opłata rejestracyjna nie jest zwracana, a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji

ważne linki