Rejestracja i opłaty

Informacje pojawią się wkrótce

Przed zarejestrowaniem się prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa. Za pomocą formularza istnieje możliwość zarejestrowania tylko jednej osoby.

UWAGI

 • Całkowity limit miejsc: 80 osób
 • Uczestnikami spotkania mogą być wyłącznie osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczym.
 • Po dokonaniu rejestracji (opcja rejestracji: Uczestnik) miejsce na Spotkaniu jest wstępnie rezerwowane na okres 7 dni. W okresie wstępnej rezerwacji należy dokonać płatności. W przypadku braku wpłaty we wskazanym terminie miejsce jest automatycznie zwalniane, zgłoszenie nie jest brane pod uwagę.
 • Po osiągnięciu limitu miejsc Organizator może uruchomić rejestrację pozwalającą na wpisanie się na listę rezerwową (opcja rejestracji: Uczestnik – lista rezerwowa). Osoby z tej listy zgodnie z kolejnością zgłoszeń zostaną poinformowane o możliwości uczestnictwa w Spotkaniu w przypadku zwolnienia się miejsca. Długość listy rezerwowej: 15 osób.
 • W przypadku rejestracji na listę rezerwową prosimy NIE DOKONYWAĆ PŁATNOŚCI dopóki Biuro Organizacyjne nie skontaktuje się z Państwem w związku ze zwolnieniem się miejsca na liście podstawowej.
 • Analizujemy na bieżąco aktualny stan prawny i wszelkie zalecenia związane z aktualną sytuacją epidemiologiczną. W razie braku możliwości realizacji Spotkania w formie stacjonarnej, zwrot pełnej wpłaty lub nadpłaty – o ile zostanie podjęta decyzja o organizacji spotkania online, a uczestnik będzie zainteresowany taką formą udziału następuje automatycznie do 30 dni od momentu publikacji na stronie decyzji o zmianie formy realizacji Spotkania.
 • O wszelkich ważnych decyzjach związanych ze Spotkaniem Biuro Organizacyjne będzie informowało Państwa mailowo lub przez wysyłkę SMS na dane kontaktowe podane w zgłoszeniu rejestracyjnym.

OPŁATA REJESTRACYJNA

Opłata rejestracyjna wynosi 150 zł brutto (zawiera VAT 23%) i obejmuje:

 • udział w programie naukowym spotkania,
 • przewidziany programem catering (przerwę kawową i lunch),
 • wstęp do strefy sponsorów,
 • elektroniczny certyfikat uczestnictwa w konferencji.

ZMIANY W REJESTRACJI

W przypadkach: konieczności wystawienia i wysyłki duplikatu faktury lub korekty faktury, zmian płatnika rezerwowanych usług albo danych osoby rejestrowanej dokonanych po zarejestrowaniu płatności, pobierana jest opłata manipulacyjna 50 zł brutto za każdy taki incydent.

REALIZACJA PŁATNOŚCI

Opłatę należy wnieść dopiero po dokonaniu rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank:mBank SA
Nr konta:79 1140 2017 0000 4202 1296 0659
SWIFT CODE:BREXPLPWMUL
Tytuł wpłaty:należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: „ZJDA2022”
Adres Biura Organizacyjnego właściciela konta:AltaSoft AL Bojdak Spółka Jawna
ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska

 

WARUNKI ANULACJI i ZWROTU OPŁATY

 1. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:
Data otrzymania rezygnacji/wnioskuZwracana kwota
do dnia 30.09.2022 r., do 14 dni od otrzymania przelewu100% wpłaconej kwoty
do dnia 30.09.2022 r., na 15 i więcej dni od otrzymania przelewu100% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem minus opłata manipulacyjna 50 zł brutto
po 30.09.2022 r.Opłata nie podlega zwrotowi
 1. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. w terminie do 30 dni od otrzymania pisemnej rezygnacji. W przypadku firm zwrot dokonywany jest na konto zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym.
 2. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Spotkaniu opłata rejestracyjna nie jest zwracana, a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.
 3. W razie braku możliwości realizacji Spotkania w formie stacjonarnej spowodowanej Siła Wyższą (np. zaleceniami epidemiologicznymi), zwrot pełnej wpłaty lub nadpłaty – o ile zostanie podjęta decyzja o organizacji spotkania online, a uczestnik będzie zainteresowany taką formą udziału następuje automatycznie do 30 dni od momentu publikacji na stronie decyzji o zmianie formy realizacji Spotkania.

ważne linki