zapraszamy

Szyb Maciej w Zabrzu, 12-13 STYCZNIA 2024 r.

INFORMACJE

DATA i MIEJSCE

12-13 stycznia 2024 r., Szyb Maciej w Zabrzu

Czytaj więcej o Szybie Maciej

Organizator merytoryczny

Oddział Kliniczny Dermatologii Katedry Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10
41-800 Zabrze

Nadzór merytoryczny i organizacyjny

Dr hab. med. Maciej Pastuszczak
Prof. dr hab. med. Andrzej Bożek

Forma spotkania

Szkolenie o charakterze warsztatowym dla grupy maksymalnie 80 osób.
To drugie spotkanie z cyklu. Inicjatywa Zabrzańskich Spotkań Dermatologiczno-Alergologicznych ma na celu praktyczne zapoznanie uczestników – dermatologów, alergologów z nowymi terapiami. Spotkania mają charakter zajęć praktycznych, interaktywnych nastawianych na wyjaśnienie wątpliwości, prowokujących do dyskusji.
Uczestnikami konferencji mogą być wyłącznie osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczym.

Rejestracja i opłaty

Informacje pojawią się wkrótce

PROGRAM

Program w trakcie opracowania.

9:00 – 9:20Przywitanie uczestników
Miejscowe retinoidy – przecież nie tylko w trądziku
Dr hab. med. Maciej Pastuszczak (Zabrze)
Wykład sponsorowany

9:20 – 9:40Ciężki/trudny trądzik – kiedy warto skorzystać z konsultacji w ośrodku referencyjnym?
Prof. dr hab. med. Beata Bergler-Czop (Katowice)
9:40 – 10:00Algorytm diagnostyczno-terapeutyczny u chorego z czerniakiem złośliwym
Prof. dr hab. med. Grażyna Kamińska-Winciorek (Gliwice)
Wykład sponsorowany
10:00 – 10:20Alergia na środki stomatologiczne – przykłady kliniczne
Prof. dr hab. med. Alicja Grzanka (Zabrze)
10:20 – 10:40Immunoterapia swoista w atopowym zapaleniu skóry – kiedy ją warto rozważyć?
Prof. dr hab. med. Andrzej Bożek (Zabrze)
Wykład sponsorowany
10:40 – 11:00Desensytyzacja penicyliną chorych na kiłę w ciąży – przykłady kliniczne
Dr hab. med. Joanna Glück (Zabrze)
11:00 – 11:15PRZERWA KAWOWA
11:15 – 11:35Palące (ale też swędzące) problemy dermatologii pediatrycznej”
Dr med. Hubert Arasiewicz (Sosnowiec)
Wykład sponsorowany
11:35 – 11:45Lipikar AP+M – nowa generacja składników aktywnych równoważąca mikrobiom skóry atopowej
Patrycja Mosurek
Prezentacja produktowa
11:45 – 12:10Przewlekła pokrzywka spontaniczna - od teorii do praktyki
Prof. dr hab. med. Alicja Kasperska Zając (Zabrze)
Wykład sponsorowany
12:10 – 12:30Proaktywnie przeciwko łuszczycy – o lekach miejscowych nieco inaczej
Dr hab. med. Maciej Pastuszczak (Zabrze)
Wykład sponsorowany
12:30 – 12:50Leki biologiczne w łuszczycy – jak współpracować z ośrodkiem prowadzącym programy lekowe
Lek. Jolanta Smyk (Zabrze)
Wykład sponsorowany
12:50 – 13:10Cykl immunolog dla dermatologa: Badania immunologiczne przydatne w praktyce dermatologicznej
Dr med. Agnieszka Padjas (Kraków/Katowice)
13:10 – 13:30Cykl reumatolog dla dermatologa: Kiedy dermatolog powinien poprosić o pomoc reumatologa – czyli jak nie przeoczyć łuszczycy stawowej
Prof. dr hab. med. Bogdan Batko (Kraków)
Wykład sponsorowany
13:30 – 13:50Mały krok dla NFZ, wielki skok dla pacjentów z atopowym zapaleniem skóry – doświadczenia własne z dupilumabem
Dr med. Kamila Zawadzińska-Halat (Zabrze)
Wykład sponsorowany
13:50 – 14:30Cykl przypadki kliniczne

Czysta skóra i inne wyzwania dermatologa w leczeniu łuszczycy – przypadek pacjenta
Dr med. Ewa Hadas (Zabrze) - 10 min
Wykład sponsorowany   

lek. Aleksandra Foks-Ciekalska (Zabrze) Wykład sponsorowany
lek. Dominika Ziółkowska-Banasik (Zabrze) Wykład sponsorowany
lek. Magdalena Krupka-Olek (Zabrze)
lek. Magdalena Stec-Polak (Zabrze)
14:30LUNCH

WYKŁADOWCY

Dr hab. med.
Maciej Pastuszczak

specjalista dermatolog-wenerolog, specjalista
immunologii klinicznej

Kierownik Oddziału Klinicznego Dermatologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
DESIGNING 95%
WEB DEVELOPMENT 80%

Prof. dr hab. med.
Alicja Kasperska-Zając

specjalista alergologii, światowy ekspert w dziedzinie przewlekłej pokrzywki spontanicznej, pionierka leczenia pokrzywki omazlizumabem w Polsce

Katedra Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
DESIGNING 95%
WEB DEVELOPMENT 80%

Prof. dr hab. med.
Andrzej Bożek

specjalista alergolog i geriatra, uznany autorytet kliniczny i naukowy w dziedzinie atopowego zapalenia skóry i immunoterapii swoistej

Katedra Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
DESIGNING 95%
WEB DEVELOPMENT 80%

Prof. dr hab. med.
Alicja Grzanka

specjalista alergologii i chorób płuc ekspert w dziedzinie diagnostyk i leczenia obturacyjnych schorzeń układu oddechowego

Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Dziekan Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu ŚUM
DESIGNING 95%
WEB DEVELOPMENT 80%

Prof. dr hab. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

specjalista dermatolog-wenerolog
światowy ekspert w dziedzinie profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów skóry

Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
DESIGNING 95%
WEB DEVELOPMENT 80%

Prof. dr hab. med.
Beata Bergler-Czop

specjalista dermatolog-wenerolog
uznany autorytet w dziedzinie wykorzystania retinoidów w dermatologii, niekwestionowany ekspert w leczeniu ciężkich postaci trądziku, w tym hidradenitis suppurativa

Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Śląski konsultant wojewódzki w dziedzinie dermatologii i wenerologii
DESIGNING 95%
WEB DEVELOPMENT 80%

Prof. dr hab.
Bogdan Batko

specjalista reumatologii
ekspert w dziedzinie nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w reumatologii, od lat ściśle współpracujący z dermatologami

Kierownik Kliniki Reumatologii i Immunologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
DESIGNING 95%
WEB DEVELOPMENT 80%

Dr hab. med.
Joanna Glück

specjalista alergologii
ekspert w dziedzinie diagnostyki i leczenia nadwrażliwości na leki

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
DESIGNING 95%
WEB DEVELOPMENT 80%

Dr n. med.
Agnieszka Padjas

specjalista alergologii i immunologii klinicznej
ekspert w dziedzinie diagnostyki alergologicznej i immunologicznej

II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. A. Szczeklika UJ CM w Krakowie
DESIGNING 95%
WEB DEVELOPMENT 80%

Dr n. med.
Kamila Zawadzińska-Halat

specjalista dermatolog-wenerolog
ekspert w dziedzinie nowych metod terapeutycznych w atopowym zapaleniu skóry

Oddział Kliniczny Dermatologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
DESIGNING 95%
WEB DEVELOPMENT 80%

Dr n. med.
Ewa Hadas

specjalista dermatolog-wenerolog
ekspert w dziedzinie nowych metod terapeutycznych w łuszczycy, badaczka czynników wczesnej odpowiedzi na anty-IL17 w łuszczycy

Oddział Kliniczny Dermatologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
DESIGNING 95%
WEB DEVELOPMENT 80%

Dr n. med.
Hubert Arasiewicz

specjalista dermatolog-wenerolog
ekspert w dziedzinie laseroterapii i wykorzystania UV w leczeniu chorób skóry

Zastępca ordynatora oddziału dermatologii i leczenia anomalii naczyniowych dla dzieci Centrum Pediatrii w Sosnowcu
DESIGNING 95%
WEB DEVELOPMENT 80%

Lek.
Jolanta Smyk

specjalista dermatolog-wenerolog, doświadczony dermatolog kliniczny.

Zastępca Ordynatora Klinicznego Oddziału Dermatologii Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
DESIGNING 95%
WEB DEVELOPMENT 80%

Dr n. med.
Ewa Hadas

specjalista dermatolog-wenerolog
ekspert w dziedzinie nowych metod terapeutycznych w łuszczycy, badaczka czynników wczesnej odpowiedzi na anty-IL17 w łuszczycy

Oddział Kliniczny Dermatologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
DESIGNING 95%
WEB DEVELOPMENT 80%

Dr n. med.
Hubert Arasiewicz

specjalista dermatolog-wenerolog
ekspert w dziedzinie laseroterapii i wykorzystania UV w leczeniu chorób skóry

Zastępca ordynatora oddziału dermatologii i leczenia anomalii naczyniowych dla dzieci Centrum Pediatrii w Sosnowcu
DESIGNING 95%
WEB DEVELOPMENT 80%

Sponsorzy

Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy zainteresowane wsparciem naszej inicjatywy bądź prezentacją swoich produktów.

Zachęcamy do kontaktu z Biurem Organizacyjnym lub bezpośrednio z Organizatorem Merytorycznym.

Po opracowaniu, program zostanie poddany certyfikacji INFARMA

PATRONAT MEDIALNY 2022

PARTNERZY 2022

KONTAKT

BIURO ORGANIZACYJNE

AltaSoft sp. z o.o.
ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice
tel. +48 322598399
fax. +48 426790316
email konferencje@altasoft.pl