Program

Ta wersja programu kierowana jest do lekarzy, farmaceutów i osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną, dokument nie jest przeznaczony dla Ciebie. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych na stronie możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych.

Czy jesteś osobą posiadającą aktualne uprawnienia do wystawiania recept lub prowadzącą obrót produktami leczniczymi?